Picture111.png
b3 plus.png
OČKOVANIE

Zástancovia očkovania

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila antivaxerov medzi najvážnejšie hrozby verejného zdravia v roku 2019. Podľa WHO sa dokonca aj v rozvinutom svete natoľko rozbujneli, že Európa znovu bojuje s osýpkami – ktoré už dnes ako ochorenie ani nemali existovať.

Podľa WHO výskyt osýpok sa v roku 2017 celosvetovo zvýšil o 30 %. WHO vo svojej správe tvrdí, že znepokojivý trend nárastu počtu nakazení osýpkami je takmer celosvetovým fenoménom, avšak s rôznymi príčinami v jednotlivých regiónoch. V Európe je za nárastom najmä dezinformačná kampaň. Martin Friede, koordinátor Iniciatívy pre výskum vakcinácie vo WHO v tejto súvislosti uviedol, že „pseudoexperti, ktorí ohovárajú očkovanie bez akýchkoľvek dôkazov“, majú často dosah na rozhodovanie rodičov bez ohľadu na to, že vakcína sa ukázala byť bezpečnou a efektívnou.

Diskusia

Diskusia otvorila etickú dilemu o osobných právach a spoločenskom dobre, pretože ak sa nedosiahne kritické množstvo zaočkovaných (okolo 90 % až 95 % pri osýpkách) stráca očkovanie účinok a teda zmysel. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na udržanie imunity obyvateľstva odporúča, aby bolo zaočkovaných (základnou vakcinácie proti osýpkam, ružienke a mumpsu) aspoň 95 % detí s čím odporcovia očkovania polemizujú. Diskutované sú často vedľajšie účinky.

Ďalšou diskutovanou témou je zodpovednosť za zvyšovanie kolektívnej imunity aj vzhľadom na detí (ľudí) trpiacim na choroby autoimunity a iné, ktoré práve im bráni aby boli zaočkovaní.

Na Slovensku môže byť udelená pokuta za odmietnutie očkovania (vo výške 331 €). Závisí na kompetentných, či také priestupky nahlasujú a či práve pokuty majú zmysel

Zaočkovanosť a kolektívna imunita

„V roku 2015 bolo v SR evidovaných 623 kompletných odmietnutí povinného očkovania. Čiastočné odmietnutie, len proti niektorým ochoreniam, bolo zaznamenané v 1131 prípadoch. Nižšia ako 95-% zaočkovanosť sa zistila v rámci základného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke v ročníku narodenia 2013 až v piatich krajoch. Pokles zaočkovanosti proti osýpkam, mumpsu a ružienke pod 95-% hranicu znamená hrozbu vzniku epidémií osýpok.“

Martina Merková, Úrad verejného zdravotníctva SR, 13. marca 2016 (TASR)

K 31. augustu 2017 celoslovenský priemer zaočkovanosti detí v 15. – 18. mesiaci života bol vyšší ako 95 %. Výnimkou bolo základného očkovania proti osýpkam, ružienke a mumpsu (MMR) pre ročník narodenia 2015, kde celoslovenská zaočkovanosť dosiahla 94,8 %.V nasledovných krajoch nedali rodičia zaočkovať deti v 15. – 18. mesiaci života, tak aby aby bola dosiahnutá hranicu zaočkovanosti 95 %: v Bratislavskom kraji ročníky 2011 až 2014, v Trenčianskom kraji ročníky 2012 až 2014, a ročník 2015 v Bratislavskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Vznikajú tak vakcinačné diery, regióny s nižšou mierou potrebnej zaočkovanosti, ktoré môžu byť vstupnou bránou pre návrat ochorení, ktoré sa na Slovensku už dlhšie nevyskytovali.

Epidémie

  •  V máji 2018 bola potvrdená nákaza osýpkami v Košickom kraji, ktorú priviezli tri osoby z obce Drahňov, ktoré pricestovali zo Spojeného kráľovstva. V júli 2018 počet nakazených prekročil číslo sto, z ktorých väčšinu potvrdili aj laboratórne testy. Epidémia, ktorá v lete 2018 zasiahla viac ako osemnásť obcí a miest na východnom Slovensku bola najväčšia za posledných 20 rokov. Pre kritickú situáciu v Michalovciach boli zaočkované celé ulice. 20. júna 2018 tamojší regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil mimoriadne očkovanie. „Povinnosť sa týka obyvateľov Mlynskej ulice v Michalovciach vo veku od deviatich mesiacov.“ Podľa Úradu verejného zdravotníctva problémom bolo nedodržiavanie protiepidemických opatrení. Spolu bolo zaočkovaných viac ako 3-tisíc ľudí a zaevidovaných bolo viac ako 380 prípadov ochorenia.

Očkovanie alebo odborne vakcinácia (z lat. vacca – krava, podľa Edwarda Jennera) je podanie očkovacej látky (vakcíny) do organizmu, ktorý si následne vytvorí ochranné protilátky proti antigénom obsiahnutým vo vakcíne. Tie potom majú človeka alebo zviera chrániť pred infekciou vyvolanou patogénmi, ktoré by neočkovanému jedincovi inak mohli spôsobiť ochorenie. Zároveň však musí byť eliminovaný infekčný potenciál (patogenita) samotnej vakcíny. Vakcíny môžu obsahovať živé oslabené (atenuované) alebo neživé (inaktivované) mikroorganizmyanatoxín (toxoid), prípadne len niektoré antigénne štruktúry mikroorganizmov (proteínypolysacharidy).

Názov

V roku 1796 Edward Jenner zámerne naočkoval osemročnému Jamesovi Phippsovi vírus kravských kiahní, čím ho ochránil pred pravými kiahňami (variola). Jenner potom použil túto metódu ešte veľakrát a v roku 1798 o svojich výsledkoch publikoval článok, v ktorom nazval svoju metódu „vakcinácia“ (vacca – krava) a pôvodcu nákazy vírus, čo bolo slovo používané v tomto zmysle už 70 rokov predtým. Slovenský (a český) názov očkovanie zrejme vychádza z analógie s očkovaním rastlín, pri ktorom je do rastliny pridané očko (pupeň) inej rastliny. Podobný pôvod má aj starší, už nepoužívaný názov „štepenie“, ktorý v ovocinárstve znamená štepenie (vrúbľovanie) stromov.

História

Očkovanie je dnes vo všeobecnosti považované za najúčinnejší prostriedok prevencie infekčných ochorení. Prvé doložené zmienky o očkovaní pochádzajú z Číny v 11. storočí, kde nechávali deti vdychovať prach z chrást ľudí nakazených pravými kiahňami. Vďaka mohutnej očkovacej kampani sa práve pravé kiahne v roku 1979 stali zatiaľ jediným eradikovaným infekčným ochorením.

9. júla 1837 bol v Habsburskej monarchii prijatý prvý zákon o povinnom očkovaní. Štát sa ním chcel zbaviť pravých kiahní. Vôbec prvýkrát monarchia očkovala v roku 1799. V lete 1801 začal bratislavský lekár Teofil Huszty prvé hromadné a verejné očkovanie

Polemika

Polemika súvisiaca s vakcináciou začala už 80 rokov predtým (v roku 1718) ako vôbec vznikol názov vakcína. Dôvody boli často oprávnené.

Odporcovia očkovania

Proti Jennerovej metóde takmer okamžite vzniklo hnutie, ktoré očkovanie odmietalo. V Británii v roku 1853 po prijatí zákona o očkovaní vznikla Liga proti očkovaniu. Nasledovala ju Liga proti povinnému očkovaniu, keď bol zákon v roku 1867 novelizovaný a očkovanie proti kiahňam nariaďoval všetkým deťom od troch mesiacov do 14 rokov. Odporcovia argumentovali tým, že vakcína spôsobuje zdravotné problémy, nefunguje, či dokonca kiahne vyvoláva. Odporcovia tvrdili, že vakcína obsahuje jedovaté látky (vtedy kyselinu karbolovú), lekárov obviňovali zo sprisahania s výrobcami vakcíny a štátnymi úradmi a prednosť dávali rôznym liečiteľom, bylinkárom, homeopatom a iným alternatívnym postupom.

 

V súčasnosti, napriek benefitom povinne podávaných vakcín a prevažne miernym nežiaducim (vedľajším) účinkom, ktorých objektívne zistené riziko je neporovnateľne menšie s rizikom infekcie, existuje vzrastajúca opozícia proti povinnému očkovaniu. Odpor voči očkovaniu vyvolávajú najčastejšie nepodložené domnienky o veľkej miere nežiaducich reakcií vrátane vplyvu na vznik napr. diabetu a epilepsie, pozitívnom pôsobení patogénov na vývoj imunitného systému alebo neúčinnosti vakcín. Povinné očkovanie je tiež odmietané ako neprimeraný zásah do osobnej prípadne náboženskej slobody.

V roku 1998 Andrew Wakefield publikoval štúdiu, v ktorej tvrdil, že jestvuje spojitosť medzi detským očkovaním a autizmom. Čoskoro sa ukázalo, že to bol podvod a vedecký magazín The Lancet text stiahol. Wakefield sa dnes živí ako protiočkovací aktivista. V súčasnosti antivakcinačné hnutie (antivaxeri) využíva na šírenie svojich myšlienok internet.