Domov / Daňové priznanie
AKO VYPLNIŤ SPRÁVNE DAŇOVÉ PRIZNANIE?

1. Žiadam iba sám pre seba
2. Neuplatňujem si Daňový bonus na vyživované dieťa
3. Neuplatňujem si Daňový bonus na zaplatené úroky

4. Neuplatňujem si Poistné a príspevky

5. Neuplatňujem si Žiadosť o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie