Inovácia Ekonomiky
              a Financií

 

Máme riešenie ako začať odstraňovať zadĺženosť národa, vyriešiť exekúcie, projekt je zameraný slúžiť štátu a ľuďom. Ľudia sa prestanú báť exekútorov. Reálny model, ktorý sa nepouživa nikde na svete a politici si nad ním lámu hlavu už desiatky rokov. Prebieha príprava a patent. 

Typ: Ekonomická inovácia

icons8-refresh-shield-50.png
icons8-exchange-euro-50.png

         Slovenská Banka

 

 

Máme riešenie ako vrátiť zisky z bánk späť na Slovensko a slovenskému národu.Prebieha spracovanie.

 

​​

Typ: Ekonomická inovácia

          Projekt Sila Športu

 

 

Máme riešenie ako zabezpečiť stabilné financovanie športu hlavne športovcov. Prebieha spracovanie materiálov. 

 

Typ: Ekonomická inovácia

icons8-strength-50.png