79 rokov od najväčšieho činu synov našich krajín

Updated: May 28


Priatelia, dnes je 79 rokov, čo začal úspešný pokus zbaviť svet najinteligentnejšej beštie nacistov …


Ľudia, odborníci sa len domýšľajú, čo, aké strašné muky okrem tých, čo zažili, by ešte zažili ľudia v porobených krajinách, keby táto beštia žila ďalej ...


Postojme a zamyslime sa nad týmto heroickým činom, ktorý vykonali dvaja hrdinovia, jeden čech a druhý slovák.


Hrdinovia, ktorí zbytočne nerozmýšľali keď sa bolo treba rozhodnúť medzi dobrom sveta a obetou ich života versus strašným pokračovaním zla, esenciálneho zla, zla v strašnej, čistej podobe ...


Jan Kubiš

Jozef Gabčík

#história

227 views0 comments

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

© 2013 by Be3ee Ltd