SLOVENSKO JE V SKUTOČNOSTI ÚSPEŠNÉ V ZVLÁDANÍ PANDÉMIE.


Za nami sa ocitli aj také štáty ako Rakúsko či Česko, Maďarsko, Írsko, Nemecko, Dánsko, SAE.. V médiach sa toto však zamlčiava. Domnievame sa, že mafiánske a korupčné SMER prostredie je stále funkčné a manipuluje verejnú mienku... Našej krajine hrozí úpadok na viac než 20 rokov...

Rebríček krajín Táto tabuľka poskytuje porovnané porovnanie výkonnosti krajín pri zvládaní pandémie COVID-19 v priebehu 36 týždňov od ich stého potvrdeného prípadu vírusu na základe údajov dostupných do 9. januára 2021. Celkovo bolo hodnotených 98 krajín na základe dostupnosť údajov o šiestich ukazovateľoch použitých na zostavenie tohto indexu. * https://interactives.lowyinstitute.org/features/covid-performance/#rankings

32 views0 comments

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

© 2013 by Be3ee Ltd