ZACHRÁŇME SLOVENSKO


Na internete začína kolovať táto výzva. Stav krajiny je kritický, kritický nie kvôli pandémii ale mocenským zákulisným bojom a moc a peniaze. Slovensko môže upadnúť do hlbokej depresie, do ešte väčšej než sme teraz. Hrozí reálne rozkrádanie štátnych zdrojov, zdrojov vás ľudí Slovenska občanov denne pracujúcich obetavo a ťažko. Objavujú sa nám tu bezočivé praktiky dohadovania sa bez ľudí a bez národa, akoby národ bol pre nich vzduch. Be3ee sa pripája ako jediné nové nezavislé medium na SK k tejto výzve a plne ju podporujeme.

Týmto prosíme každého komu záleží na Slovensku, alebo aspoň na vlastnom živote, všetkých účastníkov protestu :

Nájdime si každý len chvíľočku času denne a zaplňme spolu sociálne siete, mailové schránky politikov - našich zástupcov, médiá alebo akékoľvek iné komunikačné kanály dole uvedenou výzvou, prípadne si prispôsobte túto výzvu.

Prosím pozvite svojich známych, priateľov, zapojiť sa do tohto protestu.

ZASTAVME SPOLU ZLO !!!

Začíname 19. Marca 2021. Nebojte sa tých čo hejtujú, nebojte sa ponižovania, nadávok, začnime dnes spolu tvoriť iné, lepšie Slovensko. ----------------------------------------- Výzva: Vyzývame dnes všetkých občanov ako aj politikov, ktorým záleží na Slovensku, ktorým záleží na spravodlivosti, ktorým záleží na solidarite, ktorým záleží na pravde, ktorým záleží na demokracii, ktorým záleží na živote a prosperite pre všetkých.

Drahí priatelia, dnes je čas sa spojiť za záchranu Slovenska.

ZASTAVME MOC OLIGARCHOV A POLITICKÝCH STRÁN MÍŇAJúCICH MILIARDY EUR NA UZURPOVANIE MOCI A NAVRÁŤME SKUTOČNÚ DEMOKRACIU NA SLOVENSKO.

Spolu odmietame šikanovanie cez médiá a sociálne siete, ponižovanie a častovanie diagnózami, vydieranie, osočovanie, vyhrážanie, manipuláciu, prekrúcanie pravdy ako politický štandard na Slovensku. Vyzývame k odborným a najmä faktickým diskusiám, verejným konzultáciám, verejným vypočúvaniam, k príkladnej úcte a rešpektu voči osobe človeka bez ohľadu na politické názory, osobný život alebo vkus.


Vyzývame všetkých politikov a verejne činné osoby, počnúc pani prezidentkou, premiérom a všetkými ministrami vlády SR:


1. jednoznačne sa dištancovať od strán, politikov a osobností podozrivých z trestnej činnosti alebo jej krytia,


2. dištancovať sa od strán, politikov a osôb zneužívajúcich pandémiu vo svoj prospech, dištancovať sa od politikov, ktorí sa zúčastňovali na protestoch proti opatreniam, alebo ich spochybňovaní bez odborných argumentov a podporiť všetkými prostriedkami uplatňovanie Covid automatu, prevenciu a liečbu Covidu a dobrovoľné očkovanie s možnosťou slobodného výberu očkovacej látky


3. dištancovať sa od všetkých politikov snažiacich sa o povalenie vlády a zastavenie očisty Slovenska, a vyjadriť verejne podporu boju proti korupcii a organizovanému zločinu


4. dištancovať sa od šikanovania cez médiá a sociálne siete, vydierania premiéra a členov vlády, osočovania, vyhrážania, manipulácie a prekrúcania pravdy


5. dištancovať sa od politikov a politiky ktorej cieľom je uspokojovať sponzorov bez ohľadu na to, koľko to bude stáť nás občanov a kto na to bude hľadať peniaze


6. dištancovať sa od záujmov Penty, Kočnera, Bödörovcov, Paškovcov a ďalších verejne známych skupín využívajúcich zasahovanie do politiky, nekalé obchodné praktiky, korupciu, klientelizmus, vyhrážanie sa, marenie spravodlivosti a inú trestnú činnosť k získavaniu výhod na úkor občanov Slovenska.


7. verejne a všetkými dostupnými prostriedkami podporiť ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo vnútra v naštartovanom reformnom procese a tých, ktorí sa pozabudli, vyzývame ospravedlniť sa teraz už bývalému ministrovi zdravotníctva za nedostatočnú súčinnosť pri reforme jedného z najviac zdevastovaných rezortov dlhodobým tunelovaním, nezáujmom bývalých vlád ako aj súčasnou pandémiou


Vážení poslanci, volení zástupcovia občanov a ich záujmov, vyzývame vás opustiť strany podieľajúce sa na presadzovaní záujmov oligarchov na úkor občanov a zrieknuť sa výhod ktoré vám plynú z účasti v týchto stranách a podporiť zmenu na Slovensku.

My, občania Slovenskej republiky, budeme trvať na dokončení očisty verejného života a na uväznení VŠETKÝCH zodpovedných alebo ak to nebude možné, na vyvodení politickej a morálnej zodpovednosti a to všetkými ústavnými možnosťami a vyzývame Vás stať sa súčasťou tejto zmeny a začať od seba.


Zároveň týmto vyzývame všetkých politikov a verejne činné osoby, ktoré sa dištancujú od mafiánskych praktík, aby verejne akoukoľvek legálnou a demokratickou formou podporili premiéra, vládu SR, ministerstvo zdravotníctva, justíciu v boji s mafiou, ktorá prerástla do všetkých oblastí verejného života a v boji s pandémiou.

Zároveň vyzývame všetkých novinárov k nezávislej a objektívnej žurnalistike a podpore tejto výzvy.


Žiadame všetkých slušných novinárov o dištancovanie sa od zvrátenej činnosti úplatných médií, patriacich do finančných skupín podozrivých z páchania trestnej činnosti. Žiadame kompetentné novinárske organizácie o dôslednú kontrolu dodržiavania Etického kódexu novinára a dištancovanie sa od médií ktoré ho sústavne a dlhodobo porušujú. Žiadame vyvodenie dôsledkov voči týmto médiám.


ZASTAVME SPOLU DEŠTRUKCIU SLOVENSKA. DOSŤ !!!!

292 views0 comments

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

© 2013 by Be3ee Ltd