vaccine.jpg

Harmonogram dodávok vakcín na Slovensko

Pôvodný harmonogram z roku 2020

Slovensko rátalo pôvodne s vakcínami pre 3 milióny obyvateľov a zapojilo sa do spoločného obstarávania EÚ. Prerozdeľovací kľúč EÚ pridelil Slovensku 1,22% z celkového zazmluvneného množstva vakcín. Od všetkých výrobcov EÚ zazmluvnila 2,8 miliardy dávok a Slovensko tak získalo možnosť zakúpiť až 17,4 milióna kusov. Nakoľko niektoré vakcíny ešte nie sú v EÚ schválené, Slovensko ich neobjednalo.

Stav zazmluvnených dodávok vakcín za I. štvrťrok 2021

Screenshot-2021-03-04-at-13.07.34.png

Stav objednaných vakcín na rok 2021 k 26. januáru 2021 podľa informácií od Ministerstva zdravotníctva SR.

Stav ku koncu januára 2021:

 • zazmluvnených a objednaných je 9,452 mil. vakcín od 4 výrobcov,

 • dodatočne sme nakúpili nad rámec objednaného množstva 1,2 mil. vakcín od spoločnosti Pfizer a Moderna – po 600 tisíc od každého výrobcu,

 • očakávané dodávky v januári 2021 boli 200 tisíc (dnes už vieme, že sa naplnili),

 • neschválené vakcíny (autoritou EMA) Slovensko neobjednalo, má na ne nárok a budú k dispozícii neskôr.

Stav ku koncu februára 2021:

 • potvrdené dodávky na február boli 623 tisíc vakcín od troch výrobcov,

 • počas mesiaca prišlo k navýšeniu o celkovo 68 tisíc vakcín (+10%),

 • celkovo bolo dodaných 691 650 kusov vakcín.

 

Dobrá správa o tom, že dodávatelia z Európy a z USA navýšli svoje dodávky na február oproti plánom z minulého mesiaca sa verejnosti NEDOSTALA. Naopak, bolo zdôrazňované, že dodávky z Európskej Únie meškajú a chýbajú. Oproti poslednému plánu z januára bol pravdou OPAK, dodávky boli vyššie a pomohli na Slovensku riešiť vážnu situáciu:

Screenshot-2021-03-04-at-12.59.00-1-768x

Plán dodávok vakcín na február 2021 podľa informácií od Ministerstva zdravotníctva SR k 17. februáru 2021.


Plán dodávok vakcín na marec 2021 a skutočnosť dodávok za február 2021 podľa informácií od Ministerstva zdravotníctva SR k 1. marcu 2021.

Plánovaný harmonogram dodávok vakcín na marec 2021:

 • potvrdené dodávky na marec podľa plánu zo 17. februára sú 661 tisíc vakcín,

 • už 1. marca bolo zrejmé, že dodávky na marec budú vyššie o viac ako 113 tisíc vakcín od Pfizer,

 • už 1. marca bolo zrejmé, že dodávky na marec budú nižšie o 27 tisíc vakcín od Moderny, nakoľko boli navýšené skutočné dodávky vo februári,

 • netto budú dodávky v marci vyššie o 86 tisíc vakcín oproti plánom zo 17. februára 2021.

 

Dobrá správa o tom, že dodávatelia ze EÚ navýšili svoje dodávky na marec 2021 oproti plánom z minulého mesiaca sa verejnosti opäť NEDOSTALA. Naopak, opäť bolo zdôrazňované, že dodávky z Európskej Únie meškajú a chýbajú. Oproti poslednému plánu z februára 2021 bol opak pravdou, sľúbené dodávky sú vyššie a pomôžu na Slovensku riešiť vážnu situáciu.

3. marca 2021 bola premiérom SR oznámená dobrá správa, že v rámci SOS programu Európskej Komisie dostane Slovensko extra 100 tisíc vakcín s dodávkou v marci 2021. Toto množstvo by malo byť naviac oproti plánom dodávok a nie je súčasťou “zápožičky”. Zápožička vakcín je možná po dohode s ktoroukoľvek krajinou s následným vrátením rovnakého množstva neskôr v roku 2021.

 

 

Zhrnutie dobrých správ, ktoré verejnosť nepočula

Dobrá správa 1
Už v januári 2021 sa Slovensko rozhodlo dodatočne nakúpiť nad rámec objednaného množstva 1,2 mil. vakcín od spoločnosti Pfizer a Moderna – po 600 tisíc od každého výrobcu. Podarilo sa.

Ale túto správu na Slovensku nikto nikomu nezvestoval.

Dobrá správa 2
Vo februári 2021 sa Slovensko rozhodlo dodatočne nakúpiť nad rámec už objednaného množstva ďalších 1,8 milióna vakcín od spoločnosti Moderna. Celkový objem 2,4 milióna vakcín má byť navezený v III. a v IV. štvrťroku 2021. Celkovo tak bude mať Slovensko k dispozícii celkom viac ako 3,3 milióna vakcín od spoločnosti Moderna.

Ale túto správu na Slovensku opäť nikto nikomu nezvestoval.

Dobrá správa 3
Vo februári 2021 sa Slovensko rozhodlo dodatočne nakúpiť nad rámec už objednaného množstva ďalších 2,8 milióna vakcín od spoločnosti Pfizer/BionNTech. V súčasnosti sa rokuje a celkový objem 3,4 milióna vakcín má byť navezený v II., III. a IV. štvrťroku 2021. Výbornou správou je možná dodávka už v II. štvrťroku z produkcie novo-vznikajúcich závodov v Nemecku a Rakúsku, ktoré spúšťajú výrobu od 02/2021.

Tieto správy na Slovensku nikto nikomu nezvestoval.

Screenshot-2021-03-04-at-13.51.27-768x51

Celkový objem zazmluvnených vakcín na rok 2021 pre Slovensko

 

 • Zazmluvnené vakcíny v objeme 9,451 milióna kusov na základe kontingentu EU.

 • Dodatočne vyrokované dodávky 5,8 milióna kusov z bazára EU.

 • Prisľúbená dodávka 100 tisíc vakcín z SOS programu Európskej komisie na marec 2021.

 • Dar od Francúzska – 15 tisíc vackcín s dodávkou v marci 2021.


Spolu ide o viac ako 15,2 milióna kusov vakcín pre rok 2021. Vakcína od spoločnosti Johnson&Johnson je pritom jednorázová a nevyžaduje si II. dávku. V najbližšej dobe sa očakávajú schválenia vakcín Curevac a Novavax, na dodávku ktorých má Slovensko rovnako nárok vo výške 1,22% celoeurópskych dodávok.

Dnes nie je jasné, či nebude na jeseň potrebné už očkovanú populáciu preočkovať a preto aj Slovensko zotrváva na dohodnutých objemoch a snaží sa po otváraní nových výrobných kapacít dohodnúť zrýchlené a vyššie objemy dodávok vakcín prednostne na II. štvrťrok 2021.

zdroj. Databezpatosu.sk

Aktualizácia

17.04. 2021


Slovensko dostane nad rámec 600 000 vackín značky Pfeizer.

____________________________